Despre Noi

Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Despre Noi

Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (LSUA) este o organizaţie studenţească, nonguvernamentală, apartidică şi non-profit, înfiinţată în 1992, la doar un an după ce Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi-a deschis porţile pentru prima dată. LSUA are ca misiune lupta pentru libertatea, dreptatea şi progresul studenţilor în societate desfăşurându-şi activitatea exclusiv datorită membrilor şi voluntarilor săi. LSUA vizează  dezvoltarea unui mediu optim pentru afirmarea studenţilor din Universitatea „1 Decembri 1918” din Alba Iulia.

LSUA are ca obiective:

  • Apărarea drepturilor studenţilor;
  • Medierea relaţiilor dintre studenţi, Universitate şi organizaţiile studenţeşti;
  • Susţinerea liberei exprimări a studenţilor;
  • Furnizarea unei palete diverse de activităţi menite să dezvolte calitatea intelectuală, socială, cultural şi fizică a vieţii studenţilor;
  • Încurajarea şi sprijinirea participării active a studenţilor în comunitate în vederea afirmării acestora;
  • Difuzarea de informaţii diverse, practice şi progresive către studenţi.

 LSUA se ghidează după principiile: calităţii, responsabilităţii, implicării, libertăţii, competenţei, democraţiei, comunicării, transparenţei, flexibilităţii, eficienţei şi bunei dispoziţii.

Începând din anul 2005 suntem membrii cu drepturi depline ai Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din Romania (ANOSR).

Federaţia reuneşte organizaţii cu tradiţie, echipe de tineri care îşi ghidează iniţiativele pe principii şi viziuni comune, pe care le abordează cu profesionalism. Astfel, acţiunile le sunt recunoscute şi susţinute de actori importanţi din procesul educativ, precum Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel naţional şi Consiliul Europei la nivel internaţional, dar şi de mass-media şi de alte instituţii. În octombrie 2002, ANOSR a primit statutul de membru cu drepturi depline al Forumului European al Studenţilor (ESU), devenind singura federaţie studenţească din România reprezentată şi recunoscută la nivel internaţional.