Financiar

Este departamentul care se ocupă de: supravegherea și gestionarea situației financiare a organizației, centralizarea contractelor de sponsorizare și de parteneriat, controlarea și aprobarea bugetelor pentru fiecare activitate, coordonarea echipei responsabile de strângerea fondurilor.